Bạc Liêu: Chính thức tách hai "siêu sở" thành bốn sở mới

“Tỉnh Bạc Liêu phấn đấu các Sở sau khi tái lập sẽ đi vào hoạt động trong quý I/2023. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh còn đang chờ thủ tục từ Trung ương và Ban Thường vụ cũng chưa bàn nhân sự cụ thể của các Sở”, ông Tạ Trung Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bạc Liêu thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ chiều 23/2.

Ngày 15/3, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Trong đó, tổ chức lại hai "siêu sở" để tái lập thành bốn sở.

Cụ thể, tổ chức lại hai sở là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, để tái lập thành bốn sở gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, sau khi tái lập, Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương; 21 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc; 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương; 2 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương; 7 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc (nếu có biệt phái thì không quá 3 Phó Giám đốc); 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương; 1 đơn vị sự nghiệp công lập.

n

Bạc Liêu tổ chức hội nghị triển khai quyết định về tổ chức lại hai sở để tái lập thành bốn sở.

Về nhân sự bà Lâm Thị Sang (Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Lưu Văn Liêm (Bí thư huyện Vĩnh Lợi) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bà Trần Thị Lan Phương (Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Bùi Thanh Toàn (Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, năm 2018, tỉnh Bạc Liêu đã sáp nhập Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; sáp nhập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, sau một thời gian hoạt động, chức năng quản lý của hai sở không tương đồng với nhau, chưa bổ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung, dẫn đến không phát huy hết hiệu quả.

Để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục phát triển ổn định, cũng như khắc phục hạn chế, bất cập của lĩnh vực khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, tỉnh nhận thấy cần thiết phải thành lập các sở chuyên ngành để tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý cụ thể từng lĩnh vực được tốt hơn.

PV
 
 

Tin cùng loại

Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Tin khuyến mãi

TỶ GIÁ