24 doanh nghiệp sắp chốt quyền chia cổ tức, một công ty chứng khoán chi hơn 1.500 tỷ trả cho cổ đông

Ngày 12/7, Chứng khoán SSI sẽ chi 1.500 tỷ đồng tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6.

 

Trong tuần từ 19/6 đến 23/6, thị trường chứng khoán Việt Nam có 24 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Một số doanh nghiệp đáng chú ý trong đợt này gồm:

CTCP Dược phẩm Hà Tây (Mã: DHT) thông báo về phương án chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 180%, tương đương cổ đông sở hữu cứ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 180 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/6.

Hiện nay, Dược Hà Tây đang có hơn 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Với tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng trên, công ty dự kiến sẽ phát hành khoảng gần 48 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn phát hành sẽ đến từ khoản mục gồm thặng dư cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo số liệu trên báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022.

Động thái chia cổ phiếu thưởng diễn ra trong bối cảnh năm 2022 công ty báo lãi kỷ lục kể từ khi niêm yết với mức lãi ròng đạt hơn 95 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước đó.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty.

Một doanh nghiệp cũng chốt ngày chia cổ tức tỷ lệ cao là CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (Mã: ICN) với 70% bằng cổ phiếu, tương ứng số lượng dự kiến phát hành gần 8,4 triệu đơn vị. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ gần 120 tỷ đồng lên gần 204 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, ICN dự kiến trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 45%, tương đương năm 2021. Song ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã nhất trí thông qua điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức lên 250%. Trong năm ngoái, công ty đã thực hiện 3 đợt tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tổng tỷ lệ 150%. Ngày 8/6 mới đây ICN cũng đã thanh toán cổ tức đợt 4/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cp).

Kế hoạch cho năm 2023, công ty này dự kiến trả 50%/vốn điều lệ.

Nguồn: Tổng hợp từ công bố thông tin doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp quen thuộc hơn sắp chia cổ tức là CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SII) với tỷ lệ 10% tiền mặt (1.000 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6.

Với hơn 1,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SSI cần chi hơn 1.500 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến 12/7.

Ảnh minh họa: MH.

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - Mã: HAX) chốt ngày 21/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức với tổng tỷ lệ 30%. Trong đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng, ngày thanh toán dự kiến là 20/7 và tổng số tiền cần chi gần 36 tỷ đồng. Đồng thời Haxaco sẽ phát hành 17,99 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%. Nguồn vốn thực hiện phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.

Quý I/2023, Haxaco ghi nhận doanh số thấp kỷ lục, số lượng xe bán được rất thấp, có thời điểm chỉ bán được 5 xe. (Ảnh minh họa: MH).

Nguồn: MH tổng hợp từ HSX, HNX.

Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Tin khuyến mãi

TỶ GIÁ