Báo Văn hóa biên soạn và xuất bản ấn phẩm: "Doanh nghiệp Doanh nhân văn hóa - Hội nhập và phát triển"

Để hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân; thúc đẩy việc xây dựng phát triển văn hóa trong cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và trong toàn xã hội nói chung. Báo Văn hóa phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Báo chí Việt Nam tổ chức biên soạn, in ấn và xuất bản ấn phẩm Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa – Hội nhập và Phát triển”.

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Ở lĩnh vực kinh tế, văn hóa đóng vai trò quan trọng trong thành công của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân càng trở nên cấp thiết. Cộng đồng doanh nghiệp không chỉ phấn đấu xây dựng được đội ngũ hùng hậu những nhà kinh doanh có tài, những thương hiệu sản phẩm uy tín, tạo ra sức mạnh kinh tế cho đất nước mà còn phải trở thành những nhà quản lý giỏi có trách nhiệm xã hội, tâm huyết với đất nước và dân tộc. Văn hóa doanh nghiệp được coi là nguồn lực, yếu tố vàng quyết định sự thành công của các doanh nghiệp. Văn hóa doanh nhân phải góp phần tạo nên tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của lớp doanh nhân Việt Nam trong thời đại mới.

Ấn phẩm Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa – Hội nhập và Phát triểnxuất bản nhằm giới thiệu, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.

Báo Văn hóa rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước thông qua việc cung cấp các thông tin, hình ảnh, tư liệu và hỗ trợ kinh phí để công tác xuất bản ấn phẩm đạt chất lượng cao. 

  • Mọi thông tin xin liên hệHội đồng Biên tập:

 

Địa chỉ :  Số 12.06, Tầng 12 Tòa nhà E3A, Phố Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3207.6699                          Fax: 024.3204.8899

Hotline: 0904500486

Email: doanhnghiepvanhoa@gmail.com

Website:www.doanhnghiepvietnam.org

Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Tin khuyến mãi

TỶ GIÁ