Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu

2018.01.25 - Lượt xem 67

Thủ tướng giao Bộ Tài chính cùng Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu thời gian gần đây, thời hạn trong tháng 1

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính cùng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính cùng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây, sự chênh lệch giá giữa các mặt hàng xăng dầu và nguyên nhân; các chính sách thuế, phí liên quan đến xăng dầu và hoạt động của Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; tác động, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất định hướng và giải pháp phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2018.

Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Tin khuyến mãi

TỶ GIÁ