Thẩm đinh dự án bảo tồn, tu bổ nhiều di tích có giá trị

Bộ VHTTDL vừa thẩm đinh và có công văn đông ý triển khai nhiều dự án bảo tồn, tu bổ nhiều di tích có giá trị

Tại văn bản số 4507/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Hà Nam về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm.

Đền Lăng, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Lăng, bao gồm các hạng mục: tu bổ, tôn tạo khu vực đền Hạ (tu bổ Nghi môn, Tiền bái, Trung đường, Hậu cung; xây dựng nhà soạn lễ, nhà thủ từ - bếp, am hóa sớ; tôn tạo tổng thể và hạ tầng kỹ thuật); tu bổ, tôn tạo khu mộ dấu (tu bổ mộ, xây mới cổng, bình phong, bia đá, bàn lễ, sân đường và hạ tầng kỹ thuật).

Đền Lăng

Bộ VHTTDL cũng  đã có văn bản số 4504/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Diên Phúc, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo đó, Bộ VHTTDL  thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Diên Phúc, bao gồm các hạng mục: tu bổ Tam bảo; tôn tạo nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà Tứ Ân, am hóa vàng, nhà Ni, nhà khách, bếp, vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật.Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư lưu ý một số vấn đề sau: Khi lập hồ sơ thiết kế cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp tu bổ các bộ vì Thượng điện và vì nóc Tiền đường theo hiện trạng để đảm bảo khả năng tái sử dụng cấu kiện cũ; Bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích và chỉnh sửa bản vẽ nhà bao che cho đúng thực tế.

Đối với Đàn Nam Giao, TP Huế, sau khi Họp hội đồng thẩm định, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4505/BVHTTDL-DSVH  về việc thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Đàn Nam Giao, phường Trường An, thành phố Huế. Dự án bảo tồn, tu bổ Đàn Nam Giao bao gồm các hạng mục: tu bổ, phục hồi Giao đàn (Viên đàn, Phương đàn, bình phong, kè chắn đất, cổng, tường La thành, đường dạo); Trai cung chính điện; khuôn viên Trai cung (Tường thành, cổng tiền, cổng hậu, cổng Tả nội, cổng Hữu nội, 04 Lộ Khuyết đài, sân vườn); hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL nhấn mạnh về tổng thể, Đàn Nam Giao cần nghiên cứu bố trí tập trung khu vực nhà vệ sinh, nhà kỹ thuật (phát điện/máy bơm) tại một khu vực phía Đông Bắc của khuôn viên Trai cung, có cây xanh cách ly hoặc hạ ngầm; bổ sung căn cứ phục hồi đoạn đường hình thước thợ nối với cổng hậu của Trai cung. Đối với khuôn viên Trai cung, tính toán kỹ lưỡng phương án quy hoạch cây xanh, bổ sung căn cứ phục hồi nội thất Trai cung và bình phong tại tường trong trục C, cổng tại lan can trục 2 (Hữu nội), trục 3 (Tả nội) của khuôn viên. Đối với việc phục hồi Tả túc, Hữu túc, Thượng trà, Thượng thiện của Trai cung (chỉ còn nền móng), trước mắt cần bổ sung nội dung thám sát, khai quật khảo cổ để xác định bước gian, lòng nhà; sau đó, cung cấp tư liệu và thuyết minh phân tích lý do lựa chọn kiến trúc, kết cấu, vật liệu, màu sắc, bố trí nội thất… lập thành hồ sơ bổ sung Dự án, gửi Bộ VHTTDL  thẩm định lại.

Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Tin khuyến mãi

TỶ GIÁ