Không có doanh thu từ bò, bất động sản, Hoàng Anh Gia Lai lãi nhẹ quý 1 nhờ trái cây cứu cánh

Quý 1/2018, Hoàng Anh Gia Lai đạt 1.027 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 56,6 tỷ đồng, tăng 245% so với mức 16,38 tỷ đồng cùng kỳ. Kết quả này có được nhờ mảng trái cây.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018.

Theo báo cáo tài chính, Hoàng Anh Gia Lai đạt 1.027 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 56,6 tỷ đồng, tăng 245% so với mức 16,38 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo giải trình của Hoàng Anh Gia Lai, nguyên nhân doanh thu tăng là do doanh thu bán trái cây tăng 333 tỷ đồng nhờ kỳ này diện tích thu hoạch các loại cây ăn trái tăng lên so với cùng kỳ và thêm phần diện tích trái cây thu hoạch từ công ty Nông nghiệp Đại Thắng. Ngoài ra, doanh thu bán ớt kỳ này phát sinh 93 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chưa có. Doanh thu cho thuê và cung cấp dịch vụ khác tăng 10 tỷ đồng nhờ tăng dịch vụ cho thuê dự án khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai-Myanmar. Doanh thu căn hộ tăng 2 tỷ đồng lên 9 tỷ đồng do bán căn hộ Hoàng Anh Đắk Lắk.

Chiều giảm doanh thu, đáng chú ý là doanh thu bán bò không phát sinh trong quý 1/2018 trong khi cùng kỳ đạt 196 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai cho biết nguyên nhân sụt giảm là do công ty không ưu tiên nguồn vốn lưu động tài trợ cho ngành bò mà tập trung dành cho mảng cây ăn trái, chỉ duy trì đàn bò ở mức cung cấp phân hữu cơ cho mảng trồng trọt.

Đáng chú ý là trong quý 1/2018 này, Hoàng Anh Gia Lai có 265 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 119 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ công ty có 202 tỷ đồng lãi cho vay, tăng 62 tỷ đồng, lãi thanh lý khoản đầu tư 46 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không phát sinh…

Trong khi doanh thu tài chính tăng mạnh thì chi phí tài chính cũng tăng vọt 143 tỷ đồng lên 396 tỷ đồng, chủ yếu là phát sinh lãi vay ngân hàng và trái phiếu tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tổng kết lại các yếu tố, Hoàng Anh Gia Lai đạt lãi sau thuế 56,6 tỷ đồng, tăng 245% so với mức 16,38 tỷ đồng cùng kỳ. EPS chỉ ở mức 3 đồng/cổ phiếu.

Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Tin khuyến mãi

TỶ GIÁ