Quảng Ninh: Thí điểm quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan Vịnh Hạ Long

VHO- UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 8565/UBND-XD2 về việc triển khai thí điểm phương án quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan Vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu..

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long triển khai thí điểm phương án quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan Vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu theo nội dung đề xuất tại tờ trình số 763/TTr-BQHVHL ngày 12.10.2018; thời gian thí điểm đến hết tháng 1.2019. Trong quá trình triển khai phương án, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phối hợp với Chi hội tàu du lịch Hạ Long và các đơn vị thông báo lộ trình thực hiện cụ thể và nội dung tới các chủ tàu hoạt động du lịch trên

Tàu du lịch tại cảng Tuần Châu

Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để khách du lịch ở trong và ngoài nước được biết về nội dung phương án; đảm bảo tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ tàu, nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.
Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thống nhất với Sở Nội vụ, Sở Giao thông Vận tải, Công ty TNHH  u Lạc Quảng Ninh về nội dung phương án. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng triển khai thực hiện phương án theo hướng: đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ về giá vé, nơi bán vé ghép tàu, vé tham quan, thời gian lịch trình, tên tàu, quyền lợi và trách nhiệm của khách du lịch… cho khách du lịch khi sử dụng dịch vụ tham quan du lịch trên Vịnh; khắc phục triệt để tình trạng cò mồi, chèo kéo khách… và các bất cập hiện có tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu; đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai thực hiện phương án.
Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long chỉ đạo tổ chức triển khai thí điểm phương án, thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm để củng cố cơ sở pháp lý, hoàn thiện nội dung phương án đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, trình các cơ quan chức năng thẩm định các nội dung chuyên ngành trong phương án theo hướng không tăng biên chế, nguồn kinh phí hoạt động từ nguồn chi thường xuyên của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, thời gian thực hiện trong tháng 2/2019, làm cơ sở để UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan Vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Tin khuyến mãi

TỶ GIÁ