Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

Giới thiệu Công ty

- Tên Công ty    : Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh

- Tên giao dịch : Book and Educational Equipment Joint Stock Company of Ho CHi Minh City.

- Tên viết tắt   : STB JSC

- Trụ sở chính   : 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.

- Điện thoại      : (08) 8.554.645

- Fax                  : (08) 8.564.307

- Website          : www.stb.com.vn

- E-mail          : lienhe@stb.com.vn

- Mã số cổ phiếu:  STC

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0301325347

- Vốn điều lệ: 56.655.300.000 đồng 

- Vốn chủ sở hữu: 104.644.856.541 đồng 

Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-UB ngày 28/12/1984 của UBND TP.HCM, từ sự hợp nhất của Phòng Phát hành – Thư viện và Trung tâm Thiết bị trường học thuộc Sở Giáo dục TP.HCM.

Top