Công ty Luật Hồng Đức

LHD Law Firm  Là công ty hàng đầu Việt Nam về tư vấn pháp luật, Chúng tôi tự hào là chuyên gia trong các lĩnh vực:

Tư vđu tư nước ngoài vào Việt Nam: Tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, công ty Liên doanh, Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài, giấy phép nhà thầu, giấy phép đầu tư ra nước ngoài...

Tư vn doanh nghip: Thành lập công ty, Thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp trong nước

Luật sư tranh tng: Tư vấn thu hồi nợ, Giải quyết tranh chấp, Bào chữa tại Tòa.

Đại din s hu công nghip: Đăng ký nhãn hiệu, Tư vấn đăng ký bản quyền, kiểu dáng, sáng chế..

Tư vn pháp lut: Tư vấn thường xuyên, Soạn thảo hợp đồng, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế...

Top