Công ty CP Sách – TBTH Nghệ An

Công ty CP Sách – TBTH Nghệ an được thành lập theo Quyết định số 1118/QĐ-UB ngày 23/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Ngày đầu thành lập Công ty chỉ có 3 phòng: Phòng Kế hoạch kinh doanh, phòng Tài vụ, Phòng Tổ chức hành chính với 25 CBCNV. Trải qua hơn 25 năm xây dựng, đổi mới và phát triển với quy mô ngày càng mở rộng, cơ cấu tổ chức và hoạt động ngày càng được hoàn thiện và đổi mới. đến nay Công ty đã có 3 phòng và 4 đơn vị trực thuộc với gần 150 CBCNv.

          - Về tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội.

          - Tổ chức Đảng: Toàn cơ quan có 01 Đảng bộ gồm 35 đảng viên và 4 chi bộ trực thuộc.

          - Tổ chức Công đoàn: Công đoàn Công ty là Công đoàn cơ sở trong hệ thống tổ chức Công đoàn của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

          - Tổ chức Đoàn thanh niên: Tổ chức Đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp Nghệ An có 3 phân đoàn.

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC.

          1. Những năm đầu hoạt động (1983 – 1992)

          - Quyết định thành lập Công ty năm 1983 của UBND tỉnh trên cơ sở sát nhập Trạm Thiết bị trường học và Phòng Phát hành Sách thuộc Sở Giáo dục. Xác định Công ty là đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và là đơn vị kinh doanh hạch toán độc lập có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về nhu cầu các loại Sách và Thiết bị trường học ở Trung ương và địa phương, tiếp nhận và phân phối phát hành Sách – TBGD, hàng viện trợ (nếu có) cho các nhà trường theo sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và UBND tỉnh. Bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra đôn đốc việc bảo quản các loại Sách – TBTH. Hướng dẫn xây dựng tủ sách, phòng thí nghiệm, đồ dùng dạy học cho các nhà trường.

- Với số vốn ban đầu rất nhỏ bé, Công ty phải dựa vào vốn vay ngân hàng là chủ yếu. Không những thế số lượng CBCNV cũng ít mà trình độ hạn chế. Nhưng với sự cố gắng tìm tòi, học hỏi, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phục vụ đắc lực cho công tác dạy và học của ngành giáo dục địa phương, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các tổ chức Đảng, đoàn thể và quần chúng được củng cố và phát triển.

2. Thời kỳ đầu của sự nghiệp đổi mới (1992 – 2004)

          Để phù hợp với hoạt động trong cơ chế mới, ngày 4 tháng 11 năm 1992 Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 2026/QĐ-UB thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sách – TBTH Nghệ An (Doanh nghiệp hạng 2) với số vốn là   1.473.000.000đ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới Công ty phấn đấu vừa hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi vừa bám sát nhiệm vụ phục vụ công tác dạy và học toàn ngành. Đi đôi mở rộng hệ thống kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm, tổ chức lại hoạt động sản xuất như: TBGD, ấn phẩm dùng trong nhà trường. Công ty tích cực tham mưu cho ngành trong công tác xây dựng TV-TBTH. Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ sự nghiệp giáo dục nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty đã được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng ba (1993)

3. Vượt qua thử thách tìm hướng đổi mới (2004 đến nay)

          - Thực hiện Nghị quyết TW3 (khoá IX) về việc sắp xếp, đổi mới doanh  nghiệp Nhà nước, ngày 20 tháng 5 năm 2003 Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 1845/QĐ-UB về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty CP Sách và TBTH Nghệ An. Công ty là đơn vị đầu tiên tại Nghệ An chuyển đổi sang mô hình này.

          - Tại thời điểm cổ phần hoá vốn ban đầu của Công ty là: 3.462.000.000đ. Công ty xây dựng chiến lược theo mô hình phục vụ ngành, cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Mở rộng ngành nghề, đa dạng hoá sản phẩm. Mở rộng hệ thống phục vụ, kinh doanh đến huyện, trường học. Hiện tại Công ty có 5 đơn vị kinh doanh: Phòng Kế hoạch kinh doanh, Trung tâm Thiết bị và Học liệu Giáo dục, Trung tâm đầu tư và Phát triển công nghệ STC, Trung tâm Tư vấn và Thiết kế xây dựng trường học và hệ thống giao dịch Trung tâm Sách – Thiết bị giáo dục tại thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Yên Thành, Hà Tĩnh.

          - Bên cạnh việc chú trọng mở rộng hệ thống kinh doanh, phục vụ. Công ty quan tâm đầu tư phát triển nguồn vốn. Năm 2008, vốn điều lệ Công ty tăng 10.062.000.000đ, trong đó vốn Nhà nước còn 17%, vốn đối tác chiến lược Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 25%. Năm 2009, thực hiện chủ trương của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước doanh nghiệp đã thoái hết phần vốn Nhà nước tại Công ty. Năm 2010, vốn điều lệ Công ty tăng 20.000.000.000đ trong đó vốn đối tác chiến lược là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chiếm 33%.

- Công ty ưu tiên đầu tư  xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, máy móc, trang thiết bị, cải thiện môi trường làm việc với tổng số kinh phí đầu tư là 4.800.000.000đ

          - Doanh thu hàng năm tăng 15%, thực hiện nộp ngân sách kịp thời, vượt chỉ tiêu đề ra từ 150 - 200%. Nhiều sản phẩm mới của Công ty đã đi vào thị trường và phát triển được thị phần. Các sản phẩm truyền thống giữ vững và phát triển tốt phục vụ đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhu cầu về Sách – TBGD cho các cơ sở trường học trong toàn tỉnh, làm tốt vai trò hậu cần của ngành giáo dục tỉnh nhà.

          - Đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng, cổ tức, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể, Bảo hiểm thất nghiệp. Đời sống vật chất và tinh thần người lao động không ngừng được nâng cao. Bình quân thu nhập hàng năm tăng từ 120 – 130%.

          - Vai trò tham mưu, phục vụ được ngành quan tâm và ghi nhận trong công tác xây dựng Thư viện – TBTH, phòng bộ môn đạt chuẩn. Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Thư viện – Thiết bị tại các trường từ 200 – 300 người/năm.

          - Công tác xã hội từ thiện được Công ty quan tâm và hưởng ứng tích cực: Bán   giảm giá Sách trong tháng phát hành, giảm từ 10 – 15% tất cả các sản phẩm trong dịp hè và khai giảng năm học mới.Tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng sách cho Thư viện trường học vùng kinh tế khó khăn. Quyên góp ủng hộ các quỹ nhân đạo,  từ thiện với số tiền hàng năm từ 100 -300 triệu đồng.

          Trong những năm qua Công ty luôn được Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch tặng bằng khen, Nhà Xuất bản Giáo dục tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm 2008 Công ty được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua. Năm 2009, được Chính phủ tặng Bằng khen.

          Trong quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm và giúp đỡ của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hiện tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam có vốn điều lệ tại Công ty là 33%. Để doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển trong nền kinh tế hội nhập. Công ty xác định chiến lược phát triển của doanh nghiệp là được trở thành đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam nhằm nâng cao vị thế, tiềm lực, mở rộng đầu tư để phát triển, phục vụ và kinh doanh có hiệu quả hơn.

 

Top