Agribank - Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam

Agribank - Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn
Đồng hành gắn bó cùng Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân

Agribank giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và nền kinh tế Việt Nam – quốc gia có đến 70% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, 80% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, nông nghiệp đóng góp khoảng 22% GDP và chiếm 30% kim ngạch xuất khẩu.

Đến nay, Agribank tiếp tục dẫn đầu các NHTM với tổng tài sản Có lớn nhất đạt trên 874.000 tỷ đồng; Nguồn vốn đạt trên 825.000 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 678.000 tỷ đồng, trong đó với dư nợ đầu tư cho "Tam nông" chiếm 73%/tổng dư nợ, Agribank giữ vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính nông thôn, tiên phong triển khai chính sách tiền tệ, các chương trình tín dụng, cùng ngành Ngân hàng có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Nguồn vốn của Agribank đã và đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tăng thu nhập cho khách hàng, ổn định các vấn đề kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn Việt Nam. Agribank tích cực chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo Đề án tái cơ cấu, tập trung vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN: cho vay theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định 55/2015/NĐ-CP) về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Chương trình cho vay ngành lương thực, thủy sản, cà phê, chăn nuôi, cho vay trồng cây cao su, tiêu, điều; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cho vay thí điểm các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; Một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ; tái canh cà phê… khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực triển khai tín dụng chính sách, tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam.

Với bề dày kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực tài chính nông thôn, Agribank là đối tác số 1 tại Việt Nam được các nhà tài trợ quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB)… tín nhiệm, ủy thác triển khai nhiều dự án tín dụng. Agribank hiện là thành viên của Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Nông thôn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA), Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Quốc tế (CICA), Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA)…

Tiên phong phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại

Trong quá trình phát triển, Agribank luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng, là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành Dự án Core Banking - hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Trên cơ sở đầu tư nền tảng công nghệ, Agribank đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác quản trị, điều hành và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tiện ích ngân hàng hiện đại. 

Với hơn 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại, Agribank là ngân hàng tiên phong trong quá trình triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, đi đầu trong đầu tư trang bị lắp đặt máy ATM (2500 ATM) và hệ thống POS/EDC, cung ứng nhiều sản phẩm dịch vụ đến khách hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

 

Bước sang năm 2016 và những năm tiếp theo, Agribank tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng nông nghiệp, nông thôn, cung cấp sản phẩm, dịch vụ đa dạng, giữ vững vị thế Ngân hàng thương mại – Định chế tài chính lớn nhất Việt Nam, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nền kinh tế đất nước.

 

Ngân hàng vì cộng đồng

 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank được Đảng, Nhà nước ghi nhận "Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng", “Vì sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo”. Hằng năm, trung bình Agribank dành nguồn kinh phí 400 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ cho lĩnh vực giáo dục, y tế, đền đáp người có công với cách mạng… Hiện nay, Agribank tiếp tục là Tổ chức tín dụng dẫn đầu Chương trình mục tiêu quốc gia cho vay xây dựng Nông thôn mới, cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ… Năm 2015, tại Lễ trao giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu” (VOBA) lần thứ 4 tôn vinh các ngân hàng có những thành tựu và đóng góp tiêu biểu cho ngành tài chính - ngân hàng nói riêng và phát triển đất nước nói chung trong năm 2015, Agribank vinh dự được trao giải thưởng "Ngân hàng vì cộng đồng". 

Theo http://www.agribank.com.vn/

 

 

Top