Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (gọi tắt là Hòa Bình) thành lập vào ngày 27/09/1987. Tiền thân là Văn phòng Hòa Bình, bắt đầu hoạt động với việc thiết kế và thi ...

Xem thêm →  

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (gọi tắt là Hòa Bình) thành lập vào ngày 27/09/1987. Tiền thân là Văn phòng Hòa Bình, bắt đầu hoạt động với việc thiết kế và thi ...

Xem thêm →  

Tổng Công ty Xây dựng Số 1

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - TNHH một thành viên (CC1) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng và đã có những bước phát triển lớn mạnh không ngừng kể từ khi thành lập vào năm 1979. Hơn 35 năm tr&...

Xem thêm →  

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Bê Tông Bình Minh

Những mẫu khuôn hàng rào bê tông được đúc sẵn với độ bền vững chắc.
Những mẫu khuôn này sẽ được sắp xếp ghép lại với nhau để trở thành mẫu hàng rào bê tông hoàn chỉnh. ...

Xem thêm →  

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Bê Tông Bình Minh

Những mẫu khuôn hàng rào bê tông được đúc sẵn với độ bền vững chắc.
Những mẫu khuôn này sẽ được sắp xếp ghép lại với nhau để trở thành mẫu hàng rào bê tông hoàn chỉnh. ...

Xem thêm →  

Top