Công ty Giấy Hải Tiến

Bắt đầu từ năm 1989, thương hiệu Giấy Hải Tiến đã xuất hiện trên thị trường qua sự ra đời của cơ sở sản xuất giấy Hải Tiến, cơ sở Hải Tiến ra đời bắt nguồn từ nghề trưyền thống của gia đình - Một trong những gia đình làm nghề giấy lâu năm ở Hà nội. ...

Xem thêm →  

Top