Cổ phiếu HBC tiến về vùng đáy giá 1 năm, chủ tịch công ty đăng ký mua vào bất chấp anh trai đang bán ra

Điều đáng nói là, trước bản đăng ký giao dịch của ông Hải mấy ngày, anh trai của ông Hải là Lê Viết Hưng lại đưa ra quyết định ngược lại. Ông Hưng đăng ký bán 526.500 cổ phiếu từ 25/5/2018 đến 22/6/2018 để giảm lượng cổ phiếu nắm giữ về 1.926.468 đơn vị.

Ông Lê Viết Hải-chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa thông báo đăng ký mua cổ phiếu HBC.

Theo đó, ông Hải sẽ mua 2 triệu cổ phiếu để tăng lượng cổ phiếu sở hữu từ 21.429.020 đơn vị lên 23.429.020 đơn vị tương đương tỷ lệ 18,04%. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận trong khoảng thời gian từ 30/5 đến 28/6/2018.

Điều đáng nói là, trước bản đăng ký giao dịch của ông Hải mấy ngày, anh trai của ông Hải là Lê Viết Hưng lại đưa ra quyết định ngược lại. Ông Hưng đăng ký bán 526.500 cổ phiếu từ 25/5/2018 đến 22/6/2018 để giảm lượng cổ phiếu nắm giữ về 1.926.468 đơn vị tương đương tỷ lệ 1,48%. Ông Hưng ghi trong bản đăng ký là bán cổ phiếu để thu xếp công việc cá nhân.

Phải nói thêm rằng, cổ phiếu HBC đã giảm mạnh giai đoạn vừa qua. Mức giá ~38.000 đồng hiện tại là mức giá gần phá đáy 1 năm. Việc cổ phiếu tiến gần đến mức đáy giá một năm diễn ra trong bối cảnh công ty liên tục công bố trúng thêm nhiều gói thầu lớn.

Cổ phiếu HBC tiến về vùng đáy giá 1 năm, chủ tịch công ty đăng ký mua vào bất chấp anh trai đang bán ra - Ảnh 1.

Biến động giá cổ phiếu HBC 1 năm qua

Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia

Tin khuyến mãi

TỶ GIÁ